Od 1 lipca do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 czerwca br. taki obowiązek istnieje.
ikona lupy />
DGP
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK).
Inny wniosek można było wyciągnąć z komunikatu Ministerstwa Finansów opublikowanego 15 kwietnia br. Resort napisał w nim, że od 1 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. To sugerowało, że od kwietnia nie trzeba wykazywać uproszczonych faktur (tj. paragonów z NIP kontrahenta do 450 zł) w JPK_VAT.

Jedno przesuwa drugie

Problem wziął się z rozporządzenia ministra finansów z 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 576). Weszło ono w życie tego samego dnia i zmieniło inne rozporządzenie ‒ z 15 października 2019 r., określające szczegółowy zakres danych, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, w tym docelowo w nowym JPK_VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).
To ostatnie (z 15 października ub.r.) miało wejść w życie 1 kwietnia, ale spec ustawą odroczono moment obowiązywania nowych struktur dla dużych firm. W efekcie nowy JPK_VAT miał zacząć obowiązywać wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 lipca br. (choć i ta data prawdopodobnie zostanie przesunięta).
Analogiczne przesunięcie trzeba było wprowadzić do przepisów wykonawczych. Minister finansów nie poprzestał jednak na prostym odroczeniu terminu. Postanowił też wyłączyć z JPK uproszczone faktury, czyli paragony z NIP nabywcy wystawione na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro). Zrobił to czasowo ‒ do 31 grudnia 2020 r.

Od kiedy

Problem polega na tym, od kiedy to odroczenie obowiązuje – czy już od 1 kwietnia 2020 r., czy dopiero od 1 lipca br.? Pisaliśmy o tym w DGP nr 67/2020 w tekście „Faktury uproszczone. Jest zmiana, ale problem pozostał”.
Ponieważ przepisy rozporządzenia z 15 października 2019 r. mają wejść w życie dopiero od 1 lipca br., to należało przyjąć, że dopiero od tego dnia będzie możliwość nieujmowania faktur uroszczonych w JPK_VAT.
Co innego jednak wynikało z komunikatu Ministerstwa Finansów opublikowanego 15 kwietnia (patrz ramka). Sugerował on, że paragonów nie trzeba ujmować w JPK już od 1 kwietnia (pisaliśmy o tym w artykule „Uproszczone faktury poza JPK”, DGP nr 74/2020).

Jednak od 1 lipca

ikona lupy />
DGP
Okazuje się jednak, że dzień później resort poprawił komunikat. Tym razem już wyraźnie napisał, że przepisy dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Czyli jednak nie od 1 kwietnia.
Podobny wniosek płynie ze wspomnianej interpretacji z 12 maja 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził w niej, że paragony z NIP nabywcy wystawione na kwotę nieprzekraczającą 450 zł muszą być do 30 czerwca br. wykazywane w jednolitym pliku kontrolnym.
Organ wyjaśnił, że rozporządzenie z 15 października 2019 r,. które pozwoli nie wykazywać ich w JPK_VAT do 31 grudnia 2020 r., wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2020 r.
To oznacza – zdaniem dyrektora KIS – że „do 30 czerwca 2020 r. podatnicy odrębnie od sprzedaży paragonowej wykazują w prowadzonej ewidencji faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT (tzw. faktury uproszczone)”.
Natomiast od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie będą mieli takiego obowiązku.
Problem mogą mieć podatnicy, którzy zasugerowali się pierwszym komunikatem MF. Przypomnijmy, że informacje zamieszczane na stronie MF nie są urzędowymi interpretacjami ani objaśnieniami, które chroniłyby podatnika (patrz komentarz eksperta).
opinia

Nie można się powołać na komunikat MF

Bartosz Mazur, doradca podatkowy i menedżer w Gekko Taxens
Uznanie przez Ministerstwo Finansów paragonu do 450 zł z NIP za fakturę uproszczoną spowodowało pojawienie się nowych problemów praktycznych. Podatnicy muszą wykazywać takie faktury w JPK_VAT, co nie jest łatwe, bo nie wszystkie systemy kasowe posiadają funkcjonalności, które na to pozwalają. Pozostaje to robić ręcznie, co w większych sklepach jest praktycznie niemożliwe.
Dlatego stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w pierwotnym komunikacie z 15 maja było korzystne dla podatników, bo umożliwiało niewykazywanie tych uproszczonych faktur w JPK już od 1 kwietnia. Niestety, okazało się ono nieprawidłowe. Co gorsza, zastosowanie się do komunikatu z 15 maja nie uchroni podatnika przed ewentualnymi konsekwencjami. Takie komunikaty nie mają bowiem żadnej mocy wiążącej. Moim zdaniem MF powinno zapowiedzieć, że wobec podatników, którzy przed 1 lipca nie raportowali takich faktur w JPK, nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji. Ma przecież świadomość problemów z wykazywaniem paragonów z NIP nabywcy do 450 zł w jednolitym pliku kontrolnym. W przeciwnym razie nie zdecydowałoby się wprowadzić w tym zakresie zmian. Niestety, zaczną one obowiązywać dopiero od 1 lipca.