Znów ruszyły terminy procesowe i sądowe w postępowaniach i kontrolach podatkowych. Ale nie ma pewności, kiedy to nastąpiło – w sobotę, 23 maja czy w niedzielę, 24 maja. Co urząd, to inna odpowiedź.
Dla bezpieczeństwa lepiej przyjąć datę wcześniejszą. Na taką wskazują Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O innym terminie – 24 maja – informują z kolei: Ministerstwo Rozwoju i naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.