Wynagrodzenie za usługi świadczone spółce przez jej wspólnika w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mogą być kosztem podatkowym w spółce – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wniosek o wydanie interpretacji złożyła radca prawny wykonująca swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i jednocześnie będąca wspólnikiem w spółce partnerskiej zajmującej się doradztwem prawnym i podatkowym. W ramach działalności indywidualnej kobieta chciała odpłatnie świadczyć usługi doradztwa na rzecz spółki, której jest wspólnikiem. Spytała, czy wynagrodzenie z tego tytułu, wypłacane jej przez spółkę, będzie kosztami uzyskania przychodu z działalności prowadzonej w spółce w części, w której ona sama jako wspólnik uczestniczy w zyskach.
Jej wątpliwości wzięły się z tego, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT praca własna nie jest kosztem uzyskania przychodów.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że w tym wypadku nie ma mowy o pracy własnej. Podatniczka, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, jest bowiem podmiotem odrębnym od spółki. To, że ta sama osoba jest zarówno wspólnikiem w spółce, jak i indywidualnie prowadzi działalność, nie stanowi przeszkody do zaliczenia wydatków na jej usługi do kosztów uzyskania przychodów spółki. Wydatki na nabycie usług świadczonych przez podatniczkę (jako odrębny podmiot prawny) mogą być dla spółki kosztami podatkowymi tak długo, jak długo spełniają przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym mogą być też one kosztami podatniczki z działalności prowadzonej w spółce, proporcjonalnie do jej udziału w zyskach tej spółki.
Dodatkowo dyrektor KIS przypomniał o art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o PIT, zgodnie z którym spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy są podmiotami powiązanymi. Jeśli podatnik wykaże niższy dochód z powodu ustalenia warunków transakcji innych, niż gdyby ustalały je podmioty niepowiązane, to organ może sam określić jego dochód bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 23o ust. 2).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.263.2020.2.AW