Do 26 maja można przesyłać uwagi do opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów zasad funkcjonowania Programu Współdziałania. Chodzi o przepisy ordynacji podatkowej (dodany Dział IIB), które zostały uchwalone w zeszłym roku, ale zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Na ich podstawie szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zawrzeć umowę o współdziałanie z podatnikiem, który o to zawnioskuje.
Nowe rozwiązanie jest skierowane do większych podatników, o przychodach powyżej 50 mln euro. Firmy, które zechcą podpisać umowę o współpracy, będą musiały złożyć wniosek i przejść wstępny audyt swoich rozliczeń.
Dzięki temu skorzystają z pewnych przywilejów, ale będą też miały więcej obowiązków. Przykładowo w takich firmach nie będzie kontroli podatkowych, będą tylko kontrole celno-skarbowe, a organem właściwym w tym zakresie będzie wyłącznie szef KAS. Podatnicy zyskają też komfort, bo na bieżąco będą mogli się kontaktować z urzędnikiem, który będzie znał specyfikę ich działalności i odpowie na pytania oraz wątpliwości. W zamian jednak z własnej inicjatywy będą musieli przekazywać ważne informacje o swoim biznesie.
Resort przygotowuje się do zmian i na stronie Podatki.gov.pl opublikował już projekty dokumentów, m.in: wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego oraz podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania z załącznikami. Podatnicy mogą się z nimi zapoznać i przesłać ewentualne uwagi i sugestie na adres program.wspoldzialania@mf.gov.pl.