Przy wnoszeniu do spółki jawnej wkładu niepieniężnego podstawą opodatkowania nie jest wartość rynkowa tego wkładu, tylko wartość określona w umowie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wniesienie wkładu jest czynnością zmiany umowy spółki i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pytanie dotyczyło tego, jak określić podstawę opodatkowania, gdy wspólnicy planowali wnieść do spółki jawnej przedsiębiorstwo, które otrzymali w darowiźnie od matki (każdy dostał połowę udziałów).
W odpowiedzi dyrektor KIS wyjaśnił, że podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość wkładów powiększająca majątek spółki osobowej. Jest nią wartość aktywów netto przedsiębiorstwa, przy czym art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o PCC (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.) nie przywołuje pojęcia wartości rynkowej wkładu. Odnosi się jedynie do wartości, którą te wkłady posiadają.
W związku z tym podstawę opodatkowania oblicza się zgodnie z wyceną dokonaną przez samych wspólników i określoną w umowie – stwierdził organ.
Zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu według stawki 0,5 proc., liczonej od wartości wniesionego wkładu powiększającego majątek spółki.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 23 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.54.2020.1.MZ