Stosowana często przez podatników praktyka traktowania pensji pracowniczych jako kosztów bezpośrednich może być kwestionowana przez organy podatkowe.
Potwierdza to najnowsza interpretacja indywidualna z 16 kwietnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.69.2020.1.MZA). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał w niej, że wynagrodzenia pracowników nie powinny być potrącane w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży wyrobów gotowych. Stanowią koszty miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, pod warunkiem terminowej jego wypłaty.