Podatnik może odliczyć od przychodu stratę powstałą w wyniku likwidacji środków trwałych, w kwocie odpowiadającej nieumorzonej ich wartości – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił producent płyt DVD, Blu-ray, CD i innych nośników. W tym celu spółka korzysta ze specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zdarza się jednak, że:
  • używane maszyny bądź urządzenia ulegają znacznemu zużyciu i nie nadają się do dalszej eksploatacji, a w ich miejsce kupowane są nowsze i nowocześniejsze,
  • następuje ograniczenie/likwidacja części powierzchni produkcyjnej ze względu na malejącą sprzedaż, a dalsze używanie środków trwałych w innej lokalizacji jest nieopłacalne,
  • w wyniku corocznej inwentaryzacji środków trwałych stwierdza się brak ich użyteczności i/lub przydatności gospodarczej.
W tych przypadkach maszyny i urządzenia zostają odłączone i przeznaczone do likwidacji.
Spółka chciała się upewnić, że w takich sytuacjach będzie mogła zaliczyć nieumorzoną ich część do kosztów uzyskania przychodów.
Zwróciła uwagę, że kosztem uzyskania przychodu nie są straty w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Nie uważa się za koszty podatkowe również strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, ale tylko gdy utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Ta sytuacja – podkreśliła – jej nie dotyczy. A zatem, wnioskując a contrario, podatnik ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów straty w środkach trwałych w części, w jakiej nie zostały pokryte odpisami amortyzacyjnymi, jeśli powstały w wyniku innych zdarzeń niż zmiana działalności gospodarczej, a środki trwałe nie zostały przeniesione poza terytorium kraju w rozumieniu art. 24f ustawy o CIT – uznała spółka.
Dyrektor KIS w pełni się z nią zgodził i odstąpił od uzasadnienia swojego stanowiska.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 8 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.63.2020.1.ANK