Nawet jeśli kupujący przez internet urządzenia elektryczne i sprzęt AGD odbierają je potem osobiście, to sprzedawca i tak nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Umowa została bowiem zawarta za pośrednictwem platformy internetowej, bez fizycznej obecności stron, a to wyklucza podatkową preferencję – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który sprzedaje przez internet używane elementy wystroju wnętrz, np. lustra, krzesła, fotele. Są one wysyłane do klienta w ramach sprzedaży wysyłkowej albo odbierane osobiście.
Dotychczas przedsiębiorca miał obroty niższe niż 200 tys. zł rocznie, co pozwalało mu na zwolnienie z VAT. Planował jednak rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż używanego sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) i artykułów elektrycznych (np. lamp i kinkietów). Obawiał się, czy z tego powodu nie straci prawa do zwolnienia. Artykuł 113 ust. 13 pkt. 1 lit. f ustawy o VAT wyklucza bowiem tę preferencję, gdy sprzedaż urządzeń elektrycznych i AGD odbywa się „w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość”.
Przedsiębiorca postanowił więc, że każdy, kto kupi sprzęt elektryczny bądź AGD, będzie musiał odebrać go osobiście. Uważał, że to pozwoli mu zachować zwolnienie, bo w takiej sytuacji nie będzie dochodzić do zawierania umów na odległość.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Powołał się na definicję umowy zawieranej na odległość, zapisaną w art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). W świetle tej definicji jest to umowa, do zawarcia której dochodzi w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu zawierania umów na odległość, często stosowanego dla transakcji internetowych.
Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorca nadal zamierza zawierać i negocjować umowy sprzedaży urządzeń elektrycznych i AGD przez internet i telefonicznie przy pośrednictwie platform internetowych, bez fizycznej obecności stron. Tym samym sprzedaż będzie dokonywana na odległość i nie zmieni tego osobisty odbiór towaru przez kupującego. Przedsiębiorca straci więc prawo do zwolnienia z VAT – podsumował organ.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 24 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.40.2020.3.KP