Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż przekroczy 20 tys. zł – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zgodnie z art. 5 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) osoby, które działają na niewielką skalę, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i płacić składek ZUS. Chodzi o tych, których przychody nie przekraczają miesięcznie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. miesięczny limit to 1300 zł (minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł). Takie osoby zaliczają uzyskane kwoty do przychodów z innych źródeł i płacą PIT według skali podatkowej.
Co do zasady tak niska skala przychodów pozwala również na zwolnienie z VAT (przysługuje ono, gdy sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł w skali roku). Inną kwestią jest natomiast konieczność ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej.
Przekonała się o tym podatniczka, która chce piec w domu torty i ciasta. Takie usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 56.29.1 „Usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę”.
Podatniczka poinformowała, że jej przychody nie przekroczą miesięcznie 1300 zł i w związku z tym nie zarejestruje swojej działalności w ZUS. Chciała się upewnić, że nie będzie musiała również stosować kasy fiskalnej.
Dyrektor KIS tego nie potwierdził. Wyjaśnił, że usługowe pieczenie tortów i ciast jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (art. 15 ust. 2), a zatem podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jeśli sprzedaż jest prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to trzeba mieć również kasę fiskalną, ale dopiero gdy obroty przekroczą 20 tys. zł. Do tego czasu podatniczka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z kas, na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519).
Organ potwierdził, że w jej przypadku nie będzie miał zastosowania bezwzględny obowiązek stosowania kas (tj. niezależnie od wysokości sprzedaży), o którym mowa w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia. Dotyczy on bowiem usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (również sezonowo) oraz usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 kwietnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.47.2020.3.LS