Osoba postronna nie zapłaci daniny od odziedziczonej nieruchomości, jeśli poświadczyła u notariusza umowę o sprawowanie opieki i następnie przez co najmniej dwa lata opiekowała się przyszłym spadkodawcą.
Nie wystarczy zapis w umowie, że opieka była sprawowana już wcześniej. Dwa lata muszą upłynąć od poświadczenia u notariusza podpisów pod umową – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To ważna przestroga dla osób, które od dłuższego czasu sprawują taką opiekę, a teraz chciałyby to poświadczyć, aby w przyszłości skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.
Chodzi o ulgę mieszkaniową przewidzianą w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Polega ona na tym, że do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków nie wlicza się wartości odziedziczonej nieruchomości (lub udziału) do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej.
Preferencja ta przysługuje także osobom z trzeciej grupy podatkowej (a więc obcym bądź daleko spokrewnionym), które przez co najmniej 2 lata sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie pisemnej umowy z podpisem poświadczonym notarialnie.
O to, jak interpretować ten przepis, spytała kobieta, która opiekowała się bezdzietnym wdowcem. W sierpniu 2017 r. oboje udali się do notariusza, gdzie sporządzili umowę opieki i testament. W umowie napisali, że opieka była sprawowana od wiosny 2016 r.
W maju 2019 r. podopieczny zmarł, a opiekunka nabyła po nim spadek. Liczyła na to, że skorzysta z ulgi w podatku.
Przyznała, że wprawdzie od zawarcia umowy przed notariuszem upłynął dopiero rok i 8 miesięcy, ale – jak podkreśliła – w umowie tej widniał wyraźny zapis, że opieka była sprawowała już wcześniej, przez trzy lata. Kobieta uważała, że liczy się całkowity czas sprawowania opieki, a nie tylko po podpisaniu umowy u notariusza.
Zapewniła też, że nie dysponuje budynkiem ani żadnym innym mieszkaniem, a w odziedziczonym zamierza zamieszkiwać co najmniej przez kolejne 5 lat.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że ulga jej nie przysługuje. Wskazał na przepis, z którego wprost wynika, że warunkiem tej preferencji jest sprawowanie opieki nad przyszłym spadkodawcą „na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej 2 lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza”.
Słowem, podatniczka dostałaby ulgę, gdyby sprawowała opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata od poświadczenia podpisów przez notariusza, a w tym wypadku – od zawarcia przed rejentem umowy o sprawowanie opieki. Czas sprawowania opieki wcześniej się nie liczy – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.27.2020.1.MD