Można wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie potwierdzające przedawnienie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn bez ryzyka, że zobowiązanie to się odnowi – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że obowiązek podatkowy może powstać na nowo, nawet po wielu latach, gdy podatnik świadomie powoła się przed fiskusem na nabycie spadku, np. by potwierdzić własne stanowisko.
Chodziło o podatnika, który odziedziczył część nieruchomości po matce. Wprawdzie postanowienie sądu w tej sprawie zapadło jeszcze w 2013 r., ale mężczyzna zapoznał się z jego treścią dopiero w styczniu 2020 r. Wcześniej bowiem nie otrzymał odpisu ani nie uczestniczył w ogłoszeniu postanowienia przez sąd.
W związku z tym nie zgłosił nabycia spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Tym samym nie skorzystał ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Obecnie planował sprzedać odziedziczony udział w nieruchomości, lecz potrzebował do tego zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych. Obawiał się, że jeśli wystąpi o potwierdzenie, iż jego zobowiązanie podatkowe wygasło (bo już się przedawniło), to dojdzie do odnowienia tego zobowiązania, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy. Z przepisu tego wynika, że jeśli nabycie spadku nie zostało wcześniej zgłoszone do opodatkowania, to obowiązek podatkowy powstaje na nowo z chwilą powołania się na to nabycie przed organem podatkowym.
Mężczyzna uważał, że nie powinno to go dotyczyć, bo – jak podkreślił – fiskus przez cały czas dysponował sądowym postanowieniem o nabyciu spadku i znał wszystkie informacje potrzebne do tego, by określić zobowiązanie podatkowe.
Jego obawy rozwiał dyrektor KIS. Potwierdził, że nie dojdzie do odnowienia obowiązku podatkowego, z tym że z innych powodów.
Wyjaśnił, że „powołanie się”, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, oznacza odwołanie się do czegoś w celu wykazania zasadności własnego stanowiska. Podatnik musi więc działać świadomie z zamiarem wykazania czegoś przed organem podatkowym.
W tym wypadku nie ma o tym mowy, bo podatnik występuje jedynie o niezbędne zaświadczenie. Nie dojdzie więc do odnowienia obowiązku podatkowego – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 14 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.19.2020.2.BB