Kto w czasie pandemii kupi jednorazowo maksymalnie 3 tony wyrobów węglowych, nie będzie musiał składać oświadczenia, że wykorzysta węgiel do celów opałowych. Łatwiej będzie też przy obrocie gazem LPG.
Wynika to z projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Ułatwienia będą obowiązywać w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z koronawirusem.

Wyroby węglowe

Obecnie warunkiem zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych wykorzystywanych do celów opałowych jest wystawienie faktury albo sporządzenie listy finalnych nabywców oraz uzyskanie od nich oświadczenia, że wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Dotyczy to sprzedaży przekraczającej jednorazowo 200 kg. Nie trzeba uzyskiwać oświadczeń przy mniejszych dostawach.
Ze względu jednak na epidemię i coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia dotyczące przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich Ministerstwo Finansów postanowiło złagodzić wymogi również dla większych dostaw, które nie przekraczają jednorazowo 3 ton.
W takich przypadkach nie trzeba będzie uzyskiwać oświadczenia od finalnego nabywcy, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ani potwierdzać jego danych (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu).

Gaz LPG

Przy handlu gazem LPG pozostanie zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R), ale nie trzeba będzie okazywać potwierdzenia tego zgłoszenia (AKC-PR), żeby mieć prawo do zwolnienia z akcyzy gazu wykorzystywanego do celów opałowych.
W uzasadnieniu do projektu resort przyznał, że dziś fiskus ma problemy z dochowaniem terminu na wydanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Naczelnik urzędu skarbowego ma na to bowiem maksymalnie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.
„Dodatkowo utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych ograniczają możliwość korespondencyjnego podejmowania działań w tym zakresie” – przyznaje Ministerstwo Finansów.
Warunkiem zwolnienia z akcyzy jest także potwierdzanie na papierowym dokumencie dostawy odbioru LPG oraz okazanie dowodu tożsamości przez kupującego. Według resortu tych warunków również nie da się obecnie spełnić, zwłaszcza przez osoby objęte kwarantanną. Dlatego resort czasowo z nich rezygnuje.
Kupujący gaz LPG nie będzie więc musiał okazywać dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości) podmiotowi dostarczającemu gaz.

Paliwa opałowe

Niezależnie od tego specustawa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568) wydłużyła okres przejściowy dla nowych obowiązków związanych z paliwami opałowymi.
Ma to związek z wcześniejszą nowelizacją z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Wprowadziła ona obowiązek rejestracji wszystkich uczestników obrotu paliwami opałowymi. Jednocześnie wprowadzono okres przejściowy, który kończył się 31 marca 2020 r.
Ustawą z 31 marca br. Sejm przedłużył ten termin do 31 sierpnia 2020 r.
– W tak wydłużonym okresie można nadal sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku rejestracji – potwierdził Jan Sarnowski, wiceminister finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3820. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego – w konsultacji