Wstrzymać będzie mogła egzekucję Rada Ministrów ‒ w całym kraju lub tylko na wyznaczonym obszarze.
W DGP pisaliśmy już o skutkach zmian w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Konkretnie ‒ o zawieszeniu biegu terminów procesowych i sądowych. Same kontrole (podatkowe i celno-skarbowe) oraz postępowania podatkowe mogą toczyć się dalej (patrz: „Terminy zawieszone, ale nie postępowania i kontrole”, DGP nr 63/2020).
Przypomnijmy, że zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych dotyczy np. wniesienia odwołania, uzupełnienia braków formalnych wniosku, sporządzenia odpowiedzi na wezwanie organu. Jeżeli jednak podatnik podejmie te czynności, to będą one skuteczne.