Z uwagi na pandemię koronawirusa ograniczona została też dostępność do budynku resortu – poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.
Większość pracowników pracuje więc z domu. Na ul. Świetokrzyską przychodzą tylko wtedy, gdy nie można wynieść dokumentów poza gmach resortu.
Pracę zdalną umożliwiła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Zgodnie z jej art. 3 w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Resort zapewnił, że praca zdalna nie wpłynie na realizację zadań ministra finansów. Wdrożono specjalne procedury IT pozwalające na bieżące wykonywanie przez pracowników ich zadań służbowych.
W sądach administracyjnych nie odbywają się rozprawy, sędziowie pracują w domach i to tylko nad postępowaniami niejawnymi (patrz. B6).
Podobne rozwiązania, czyli pracę zdalną, wdrożyły biura rachunkowe. Pisaliśmy o tym wczoraj w artykule „Biura rachunkowe wolą kontakty e-mailem lub telefonicznie” (DGP nr 53/2020).