W przepisach wykonawczych będzie można znaleźć tylko te towary i usługi, dla których minister finansów obniżył stawkę VAT do 0 proc. – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2350).
Dziś dotyczy ono wszystkich obniżonych stawek VAT: 0 proc., 5 proc. i 8 proc.
Ma się to zmienić od 1 kwietnia br. wraz z wejściem w życie nowej matrycy VAT. Towary i usługi objęte obniżonymi stawkami 5 proc. i 8 proc. będą wymienione wprost w ustawie o VAT.