W przepisach wykonawczych będzie można znaleźć tylko te towary i usługi, dla których minister finansów obniżył stawkę VAT do 0 proc. – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2350).
Dziś dotyczy ono wszystkich obniżonych stawek VAT: 0 proc., 5 proc. i 8 proc.
Ma się to zmienić od 1 kwietnia br. wraz z wejściem w życie nowej matrycy VAT. Towary i usługi objęte obniżonymi stawkami 5 proc. i 8 proc. będą wymienione wprost w ustawie o VAT.
Reklama
Te z 8-proc. stawką zostaną przeniesione do art. 41 ust. 12 i 12f ustawy (roboty konserwacyjne, usługi związane z wyżywieniem) oraz do załącznika nr 3 (nawozy i pasze, produkty lecznicze, wyroby higieniczne, zwierzęta). Natomiast towary z 5-proc. podatkiem będą przeniesione do załącznika nr 10 ustawy (produkty zawierające tłuszcze roślinne).
Nowa matryca – jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu zmian– stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek podatku, opartego na nowym sposobie identyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Obecnie stosowana Polska Klasyfikacjia Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zostanie zastąpiona:
  • unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów, oraz
  • aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Co więcej, jedną stawką podatku zostaną objęte całe grupy towarów i usług (np. stawka 5 proc. będzie dla wszystkich owoców zarówno polskich, jak i tropikalnych, orzechów, skórek z cytrusów). W związku z tym zmienią się stawki na niektóre towary. Na jedne zostaną podwyższone (np. na lód spożywczy – z 8 proc. na 23 proc., homary i ośmiorniczki – z 5 proc. na 23 proc.), a na inne obniżone (np. na owoce cytrusowe – z 8 proc. na 5 proc.).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – w konsultacjach