Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Nie tylko bilans jest istotny

autor: Dr Katarzyna Trzpioła02.03.2020, 06:00; Aktualizacja: 02.03.2020, 11:06
kalkulator, tabela, podatki

Rachunek zysków i strat stanowi kwotowe ujęcie wszystkich pozycji składających się na wynik finansowy jednostki.źródło: ShutterStock

Roczne sprawozdanie finansowe firmy trzeba sporządzić do końca marca. Obecnie oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej niektóre jednostki przygotowują też zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zwykle najwięcej problemów sprawia wadliwe pokazanie skutków zmian polityki rachunkowości i poprawy błędów istotnych.

Sprawozdanie finansowe jako całość ma prezentować obraz jednostki. Każdy z elementów sprawozdania przygotowywany przez jednostkę uwypukla pewien aspekt działalności. O ile zaprezentowany w poprzednim tygodniu bilans skupiał się na pokazaniu jednostki w sposób statyczny poprzez stan aktywów i źródeł finansowania na dzień bilansowy, to pozostałe elementy ‒ rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym ‒ pokazują zmiany, jakie miały miejsce w czasie okresu sprawozdawczego. Rachunek zysków i strat, który jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek, ukazuje przychody i koszty według związku z podstawową działalnością jednostki. Z kolei rachunek przepływów pieniężnych, który jest sporządzany tylko przez niektóre podmioty (podobnie zresztą jak zestawienie zmian w kapitale własnym), zwraca uwagę na źródła uzyskiwania środków pieniężnych i kierunki ich wydatkowania, sygnalizuje kierunki działalności jednostki w kolejnych okresach, jest źródłem informacji o tym, czy podmiot jest zdolny do pozyskiwania pieniędzy w ramach działalności operacyjnej (a powinien) i jak jest postrzegany przez kapitałodawców (banki, pożyczkodawców, leasingodawców, właścicieli itp.) Jest to zatem element, który mówi wiele o zdolności jednostki do pozyskiwania środków pieniężnych i możliwościach spłaty zaciągniętych wcześniej długów. Z kolei zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje, w jaki sposób kierownictwo jednostki nim zarządza.

Żadnego z tych elementów nie można odczytywać w oderwaniu od bilansu. Dane w tych częściach sprawozdania uzupełniają statyczny bilans w wybranym aspekcie, ale też ich interpretacja nie jest możliwa w oderwaniu od danych o pozostałych aktywach i pasywach. Nie można też oczywiście zapomnieć o konieczności uzupełnienia danych o informacje zawarte w dodatkowych notach i objaśnieniach. Zawarte tam fakty wskazują bardziej szczegółowo, jaka jest struktura przedstawianych pozycji, np. w rachunku zysków i strat, czy też jakie czynniki wpłynęły na tę wartość.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat obecnie może być sporządzany przez podmioty niefinansowe niebędące organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571; dalej: u.r.) według:

1) załącznika nr 1 (podstawowego) przeznaczonego dla tych podmiotów, które nie mogą skorzystać z uproszczeń dla małych jednostek albo ich organa zatwierdzające sprawozdania finansowe, mimo spełnienia kryteriów dla jednostek małych lub mikro, nie zdecydowały się na te uproszczenia;

2) załącznika nr 4 (wyłącznie wersja porównawcza rachunku zysków i strat) przeznaczonego dla mikrojednostek, tj. spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 1a i 1b u.r., w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem m.in. art. 47 ust. 4 pkt 4 u.r.;

3) załącznika nr 5 przeznaczonego dla jednostek małych, tj. spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 1c i 1d u.r., w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem m.in. art. 47 ust. 4 pkt 5 u.r.

Rachunek zysków i strat stanowi kwotowe ujęcie wszystkich pozycji składających się na wynik finansowy jednostki. Przedstawia działalność jednostki przez zmiany stanów aktywów i pasywów między dwoma kolejnymi dniami bilansowymi, z wyjątkiem niektórych zmian odnoszonych bezpośrednio na kapitał własny z pominięciem rachunku zysków i strat (np. różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży).

Ustalając wynik finansowy, należy przestrzegać zasad rachunkowości. Najistotniejsze w tym przypadku są zasady:

  • memoriału,
  • ostrożności,
  • współmierności kosztów i przychodów.

Powyższe zasady stosuje się oczywiście z uwzględnieniem faktu, iż niektóre jednostki mogą zdecydować się na uproszczenia – zostało to opisane w poprzedniej części opracowania (DGP nr 37). [przykłady 1 i 2]

Przykład 1


Pozostało 87% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane