O tym, czy pożyczki mogą być uznane za czynności sporadyczne, decyduje wielkość aktywów zaangażowanych w ich udzielanie – orzekł NSA.
Spór dotyczył art. 90 ust. 6 ustaw o VAT. Zgodnie z nim w kalkulacji proporcji odliczenia VAT naliczonego nie trzeba uwzględniać niektórych usług finansowych zwolnionych z VAT (w tym pożyczek), w zakresie jaki mają one charakter pomocniczy. Do końca 2013 r. przepis ten nie mówił o czynnościach pomocniczych, tylko sporadycznych.
Zmiana – jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i partner w KNDP – miała na celu ściślejsze dostosowanie przepisu do brzmienia dyrektywy VAT i orzecznictwa TSUE. W przepisach unijnych mowa jest bowiem o transakcjach pomocniczych, a nie sporadycznych. Zakres tych pojęć zasadniczo jest jednak tożsamy (chodzi o czynności poboczne względem działalności podatnika, incydentalne).