„Prace nad projektem objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT dotyczących wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności są finalizowane” – stwierdził resort finansów w odpowiedzi dla DGP. Niestety na temat daty ich opublikowania nadal milczy.
Rozliczenia podatkowe związane z zakupem, leasingiem, najmem, użytkowaniem czy sprzedażą samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej skomplikowały się bowiem od początku 2019 r., kiedy zmieniły się dotyczące tych kwestii regulacje w PIT i CIT. Do tego dochodzą przepisy w VAT (obowiązujące od wielu lat). – Zmiany przepisów przysporzyły bólu głowy całemu spektrum podatników, od jednoosobowych działalności po firmy zatrudniające tysiące osób. Wszyscy przecież używają samochodów osobowych w swojej działalności – stwierdza Rafał Fudali, doradca podatkowy w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce. Jego zdaniem nawet ustawodawca nie przewidział, że nowe przepisy będą źródłem aż tak wielu tak różnorodnych wątpliwości.
Wtóruje mu Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. – Wprowadzone zmiany mają bardzo skomplikowany charakter i wielu podatników ma problem z identyfikowaniem zasad stosowanych do amortyzacji samochodów, leasingu i najmu, kosztów eksploatacji oraz składek ubezpieczeniowych. Wszystkie te kategorie rządzą się właściwymi sobie zasadami, przez co rozliczanie wydatków związanych z samochodami stało się mocno skomplikowane – mówi Marta Szafarowska.
Wszyscy eksperci są zgodni, że podatnikom pomogłyby objaśnienia podatkowe. Niestety, choć przedstawiciele resortu finansów obiecali wydać je już w styczniu 2019 r., a potem w lutym, kwietniu i maju ubiegłego roku, to do tej pory ich nie ma. I choć z odpowiedzi na pytanie, zadane przez DGP 25 lutego br., wynika, że prace w MF finiszują, to nadal nie wiadomo, kiedy obiecane objaśnienia będą wydane. MF poinformowało nas tylko, że: „prace nad projektem objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT dotyczących wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności są finalizowane. Po zakończeniu prac projekt będzie dostępny na stronie MF”.
Ta sytuacja denerwuje zarówno podatników, jak i ekspertów. – Skoro zostały wprowadzone niedopracowane i niejasne przepisy, to szybie wydanie objaśnień ułatwiłoby podatnikom funkcjonowanie. Co ważne, czas ma tutaj znaczenie – zauważa Radosław Kowalski. I podkreśla, że niebawem podatnicy (większość z nich) złożą zeznania (PIT i CIT) za pierwszy rok obowiązywania nowych przepisów. Niestety pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych regulacji nie ubywa z czasem. – Oczywiście dyrektor KIS wydaje interpretacje indywidualne, jednak nie zastąpią one oficjalnych objaśnień, że już o dobrze przygotowanych przepisach nie wspomnę – dodaje Radosław Kowalski.
Jakby było mało, wydane interpretacje indywidualne dotyczące chociażby tego, co można zaliczyć do kosztów używania pojazdów, nie są ze sobą spójne. – Niewątpliwie objaśnienia podatkowe byłyby tym dokumentem, który ujednoliciłby stanowisko, przynajmniej na poziomie dyrektora KIS, i rozwiałby przynajmniej część wątpliwości co do intencji ustawodawcy – mówi Marta Szafarowska.

Modyfikacje umów

Rafał Fudali zwraca uwagę, że pierwsze wątpliwości związane z nowymi zasadami dotyczyły przepisów przejściowych. Nadal budzą one wątpliwości, dlatego warto, aby MF odniosło się do nich w objaśnieniach.
Zgodnie z ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159) nowym przepisom podlegały umowy zawarte lub zmienione w 2019 r. Organy podatkowe potwierdziły, że kluczowa jest data zawarcia umowy. Nie ma znaczenia moment wydania auta. Zatem umowy zawarte w 2018 r., na podstawie których auto wydano w 2019 r., mogą być rozliczane na starych zasadach. – Przedmiotem wątpliwości było również to, czy każda zmiana umowy po 1 stycznia 2019 r. powoduje rozliczanie, np. leasingu, na nowych zasadach – tłumaczy ekspert KPMG. Na podstawie dotychczas wydanych interpretacji – wyjaśnia – można wysnuć wniosek, że są to zmiany (np. zmiana wysokości rat czy harmonogramu ich spłaty), które mają wpływ na rozliczenia CIT, w tym nawet na wysokość zaliczki na CIT do zapłaty za poszczególne okresy. – Zmiany umów, które nie mają wpływu na podatek, nie powinny powodować rozliczania leasingu na nowych zasadach (np. przesunięcie terminu obioru auta). Wyjątkiem jest cesja leasingu na inny podmiot. Zdaniem organów zmiana leasingobiorcy powoduje objęcie umowy nowymi przepisami – mówi Fudali.
ikona lupy />
okładka TGP 28 lutego 2020 / Dziennik Gazeta Prawna