Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy kontrolują firmy transportowe i kierowców w terenie, zostaną wyposażeni w terminale płatnicze.
Dzięki temu bezgotówkowo, np. kartą płatniczą, będzie można płacić mandaty za naruszenie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu olejem opałowym, zwanej potocznie pakietem przewozowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332) – dowiedział się DGP.
Ma to być pierwszy etap wdrażania programu „Polska bezgotówkowa” w skarbówce. KAS zawarła w tej sprawie 20 lutego 2020 r. porozumienie z fundacją Polska Bezgotówkowa. Fundacja, oraz firmowany przez nią program, działają od stycznia 2018 r. Od tego czasu sfinansowała ponad 250 tys. terminali płatniczych, których używają m.in. policja drogowa i jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 32 pakietu przewozowego funkcjonariusze KAS mogą nakładać na kierowców mandaty, jeśli wykryją, że przewożony towar nie został zgłoszony do bazy SENT, albo kierujący nie mają sprawnego lokalizatora GSM/GPRSM. Za takie uchybienia grozi mandat w wysokości od 5 tys. do 7,5 tys. zł.
Co w sytuacji, gdy przepisy pakietu przewozowego naruszy zagraniczny przewoźnik? Jeśli ma on siedzibę w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnej egzekucji wierzytelności, to funkcjonariusz KAS ma prawo pobrać na miejscu kaucję w wysokości przyszłej kary pieniężnej (zgodnie z art. 31 pakietu przewozowego). Może ona wynieść od 10 tys. do nawet 100 tys. zł (gdy odkryto nielegalny przewóz oleju opałowego). W takiej sytuacji zagraniczny przewoźnik będzie mógł również zapłacić kaucję kartą płatniczą. Jeśli tego nie zrobi, to kontrolujący funkcjonariusz ma obowiązek skierować pojazd do najbliższego wyznaczonego miejsca, które „spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu”. Przewoźnik odzyska pojazd i towary dopiero po opłaceniu kaucji bądź kary pieniężnej.
Niezależnie od tego już od 2016 r. podatnicy mogą opłacić kartą swoje zobowiązania wobec fiskusa w urzędach skarbowych. Obsługa terminali płatniczych w urzędach odbywa się na podstawie umowy z wyspecjalizowaną firmą i nie wiąże się z programem, do którego KAS przystąpiła 20 lutego br.