Jeśli z umowy zlecenia nie wynika odrębne honorarium autorskie, to wynagrodzenie osoby do 26. roku jest zwolnione z podatku jako przychód z działalności wykonywanej osobiście – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który zawiera umowy zlecenia z osobami poniżej 26. roku życia. Są to umowy o wykonanie usług IT, a także rysunków i modeli 3D. Realizacja zleceń może prowadzić do powstania utworów, w związku z czym umowy zawierają klauzule o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Nie wynika z nich jednak odrębne honorarium autorskie – podkreślił podatnik. Dlatego z ostrożności jego księgowość traktowała przychody z umów zlecenia jako przychody z praw majątkowych i potrącała zaliczki.
Podatnik chciał jednak wiedzieć, czy nie powinien rozliczać zlecenia jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście i przez to uwzględniać zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
Jego wątpliwości wzięły się stąd, że ulgą dla młodych objęte są przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT (m.in. z umowy zlecenia lub o dzieło). Natomiast prawa majątkowe, w szczególności przychody z praw autorskich, są odrębnym źródłem przychodów.
– Skoro zawierane przez podatnika umowy zlecenia nie wprowadzają rozróżnienia na wynagrodzenie podstawowe za zlecenie oraz honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworów, które mogą powstać w ramach realizacji tych umów, to wynagrodzenia nie należy kwalifikować do przychodów z praw majątkowych – odpowiedział dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że w takiej sytuacji wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy nie stanowi w istocie wynagrodzenia za rozporządzanie prawami autorskimi do utworu. Należy je w całości zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT – stwierdził organ.
Potwierdził zatem, że brak wyodrębnionego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworu oznacza, iż mamy do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Taki przychód jest zwolniony z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.131.2019.2.ENB