statystyki

Jak prawidłowo prezentować podatek dochodowy spółki jawnej w księgach wspólnika

autor: Dr Katarzyna Trzpioła16.02.2020, 17:00
kalkulator, podatki, księgowość, biznes, praca

Spółka z o.o. jest udziałowcem (40 proc.) spółki jawnej. Jak należy dokonywać ewidencji związanych z rozliczeniami podatkowymi w naszej spółce? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy prowadzeniu ksiąg?źródło: ShutterStock

Spółka z o.o. jest udziałowcem (40 proc.) spółki jawnej. Jak należy dokonywać ewidencji związanych z rozliczeniami podatkowymi w naszej spółce? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy prowadzeniu ksiąg?

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego – art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – zarówno spółka z o.o., jak i spółka jawna, której choćby jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną, muszą prowadzić księgi rachunkowe odrębnie. Każda z nich odrębnie ustala wynik finansowy i prezentuje go w swoim sprawozdaniu. Istnieje jednak kilka zdarzeń gospodarczych, które bardzo ściśle łączą księgi rachunkowe spółki jawnej i jej wspólnika. Są to oczywiście skutki transakcji dokonywanych między tymi spółkami, a także operacje związane z ustaleniem i rozliczeniem wyniku finansowego spółki jawnej i rozliczeń podatkowych wspólnika.

Co do zasady spółka z o.o., która jest wspólnikiem spółki jawnej, wykazuje w swoich księgach udział kapitałowy – jako długotrwałe aktywa finansowe. Wartość tego udziału to równowartość wniesionego do spółki jawnej wkładu pieniężnego lub rzeczowego, na podstawie i w wysokości wykazanej w umowie spółki. Posiadany przez spółkę z o.o. udział kapitałowy może ulegać zwiększeniu, np. w razie pozostawienia w spółce jawnej wypracowanego zysku, lub zmniejszeniu, jeżeli z wkładów pokrywana jest strata. Takie zdarzenia wymagają aktualizacji. Samo wniesienie środków pieniężnych na podwyższeniu udziału w spółce jawnej ksieguje się: Wn „Inwestycje długoterminowe”, Ma „Rachunek bieżący”. Z kolei wspólnikom spółek jawnych przysługuje – zgodnie z k.s.h. – prawo do odsetek w wysokości 5 proc. udziału kapitałowego, bez względu na wynik finansowy spółki (nie są to jednak koszty uzyskania przychodu). Jeśli odsetki nie zostaną wypłacone, a umowa spółki przewiduje ich naliczanie, to mogą one zwiększać wartość udziału kapitałowego wspólnika. Takie ujęcie w księgach wspólnika (spółki z o.o.) na dzień naliczenia i wypłaty będzie następujące:

1. Naliczenie odsetek: Wn „Pozostałe rozrachunki”, Ma „Przychody finansowe (odsetki i udziały w zyskach)”

2. WB otrzymanie odsetek od spółki jawnej: Wn „Rachunek bankowy”, „Pozostałe rozrachunki” 80 000 zł.

W księgach wspólnika należy ujmować też część wyniku brutto spółki jawnej przypadającego spółce z o.o. za rok obrotowy. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej i podjęciu decyzji o wypłacie zysku lub pokryciu straty stanowi on dla spółki z o.o. przychód finansowy lub koszt finansowy, które wykazuje się w rachunku zysków i strat. Do czasu przekazania środków pieniężnych są to należności lub zobowiązania ujmowane na koncie „Pozostałe rozrachunki”. Podstawą księgowania jest odpis decyzji wspólników spółki jawnej lub notatka przedstawiciela spółki z o.o. z udziału w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. [przykład 1]

W przypadku otrzymywania zaliczek na poczet zysków spółki jawnej należy ujmować je jako zobowiązania zapisem Wn „Rachunek bankowy”, Ma „Pozostałe rozrachunki”. Może się bowiem okazać, iż wynik ustalony w sprawozdaniu rocznym spółki jawnej będzie niższy niż otrzymane zaliczki.


Pozostało jeszcze 70% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane