Racjonalny przedsiębiorca nie wydaje 100 zł po to, aby dzięki obniżeniu podstawy opodatkowania odzyskać 1/5 tej kwoty – orzekł WSA w Gliwicach.
Chodziło o możliwość ujęcia w podatkowych kosztach wydatków poniesionych na spotkania szkoleniowo-integracyjne. We wniosku o interpretację spółka poinformowała, że zamierza organizować takie wydarzenia dla swoich partnerów biznesowych. Celem tych spotkań ma być: wymiana doświadczeń, wspólne określenie celów, budowanie więzi interpersonalnych oraz pozytywnego wizerunku firmy.
Sprecyzowała, że chodzi o transport do miejsca spotkania (bilety, m.in. lotnicze, koszty przejazdów taksówkami), zakwaterowanie (w apartamencie lub willi), wyżywienie oraz opłacenie spikera prowadzącego szkolenie.
Spółka uważała, że ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu.
Nie zgodził się na to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że będą to de facto wydatki na reprezentację, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Spółka sama bowiem wskazała, że jednym z celów będzie budowa jej pozytywnego wizerunku.
Natomiast pozostałe z wymienionych przez nią celów można osiągnąć w tańszy sposób, bez potrzeby organizowania wyjazdu integracyjnego – stwierdził dyrektor KIS.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zwrócił uwagę na to, że poniesione przez spółkę wydatki mają przysłużyć się osiągnięciu czterech wskazanych przez nią celów. Nie wiadomo, skąd organ podatkowy wywiódł, że budowa pozytywnego wizerunku będzie dominować nad pozostałymi celami – stwierdził WSA.
Nie zgodził się też z tezą, że ten sam cel mógłby zostać osiągnięty w tańszy sposób. Podkreślił, że z ustawy o CIT nie wynika podstawa do takiego rozumowania. Co więcej, trudno wyobrazić sobie, że rozsądnie działający przedsiębiorca ponosi zbędne wydatki tylko po to, aby przez obniżenie podstawy opodatkowania doprowadzić do złagodzenia obciążenia podatkowego – stwierdził sąd.
Zwrócił uwagę na to, że odliczając od przychodu rzeczywiście poniesiony koszt, podatnik odzyskuje 19 proc. wydatkowanej kwoty. Zdaniem sądu świadczyłoby to o nieracjonalności działania przedsiębiorcy, bo wydawałby on na spotkania szkoleniowo-integracyjne więcej niż w efekcie mógłby odzyskać. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1205/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia