Liczba transakcji split payment zbliżyła się w grudniu do 6 mln operacji, a w całym 2019 r. podatnicy w ramach tego mechanizmu zapłacili 27,4 mln razy.

"Puls Biznesu" informuje o statystykach dotyczących liczby i wartości płatności zrealizowanych przez podatników poprzez mechanizm podzielonej płatności w 2019 r., a więc również okres od momentu wprowadzenia obowiązkowego split paymentu, dla niektórych płatności VAT, obowiązujący od 1 listopada ub.r. Dane pochodzą z Krajowej Izby Rozliczeniowej, pokazują tylko obrót na rachunkach vatowskich.

"W 2019 r. podatnicy w ramach split paymentu zapłacili już 27,4 mln razy. Wysokość obrotów też była istotnie wyższa niż rok wcześniej - 463 mld zł, podobnie jak wartość podatku VAT - 95,7 mld zł" - pisze "Puls Biznesu".

Jak podaje gazeta, istotny wpływ na dynamikę miała zmiana z listopada, kiedy wiele płatności vatowskich zostało obowiązkowo skierowane do MPP (mechanizmu podzielonej płatności). Zdaniem gazety widać to już w październiku, kiedy liczba transakcji znacząco poszła w górę w stosunku do września, bo o 27 proc. Podobna jest dynamika obrotów (26 proc.) i nieco mniejsza VAT na rachunkach podatników (23 proc.).

"Widać wiec, że firmy zaczęły przygotowywać się do zmian, które miały nastąpić miesiąc później. W listopadzie nastąpił spektakularny wzrost ruchu w systemie split payment, który nabrał przyspieszenia w grudniu, kiedy liczba transakcji zbliżyła się do 6 mln operacji" - czytamy.

Według gazety szybciej od liczy przelewów rósł wolumen płatności oraz wartość VAT. Dało się to zauważyć już w listopadzie, kiedy przyrost transakcji w stosunku do września wyniósł 67 proc., wolumenu o 88 proc., a podatku o 89 proc. W grudniu dynamika przy wysokiej już bazie była następująca: 48, 64 i 66 proc.