Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie muszą już prowadzić ewidencji wyposażenia ani kart przychodów pracowników.
Obowiązek ten zniosło nowe rozporządzenie ministra finansów, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 2544. Minister wydał je w związku ze zmianą ustawowego upoważnienia, ale przy okazji pojawiły się też inne nowości.
Przede wszystkim uznano, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) powinni korzystać z podobnych uproszczeń, jakie przysługują osobom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Reklama
Wobec tych ostatnich od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia i kart przychodów pracowników. Teraz zniesiono go również wobec podatników prowadzących PKPiR.
W nowym rozporządzeniu uwzględniono też przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Podmioty te bowiem również muszą wypełniać PKPiR, chyba że prowadzą księgi rachunkowe.