Obsługa obrotu gotówkowego, w tym obsługa bankomatów (tzw. cash processing lub cash handling) jest opodatkowana podstawową stawką VAT. Nie ma tu zastosowania zwolnienie – wyjaśnił minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.
ikona lupy />
Polski rynek bankomatów / DGP
W tej sprawie 3 października 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-42/18), ale minister nie odwołał się wprost do tego orzeczenia. TSUE wypowiedział się w sprawie niemieckiej firmy Cardpoint na zlecenie banku zajmującej się obsługą techniczną bankomatów (np. dowozem gotówki). Uważała ona, że jest to część usługi finansowej zwolnionej z VAT. Trybunał się z tym nie zgodził i uznał, że usługi firmy „nie wydają się prowadzić do przenoszenia środków ani powodować zmian prawnych i finansowych, które charakteryzują transakcję dotyczącą płatności”. Nie mogą więc korzystać z preferencji.
W Polsce wiele firm zajmujących się obsługą bankomatów korzystało ze zwolnienia zapisanego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. W interpretacji ogólnej minister, powołując się na inne orzecznictwo TSUE, wskazał, że taka preferencja dotyczy wyłącznie transakcji finansowych.
Jego zdaniem takiego charakteru nie mają usługi obsługi obrotu gotówkowego (np. obsługi bankomatów), mimo że są świadczone w odniesieniu do walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy. Według ministra są to usługi fizyczne/techniczne, na które składają się np. transport, sortowanie, przeliczanie. W takich przypadkach pieniądz (wartości pieniężne) występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych przy innych towarach. Zdaniem ministra pod względem podatkowym nie ma istotnych różnic w charakterze usług sortowania i magazynowania wartości pieniężnych oraz np. usług sortowania i magazynowania odzieży.
– W przypadku obsługi obrotu gotówkowego nie ma trudności z ustaleniem podstawy opodatkowania lub kwoty podlegającego odliczeniu VAT, podobnych do tych, jakie występują w przypadku transakcji finansowych – stwierdził minister. Wyjaśnił, że podstawą ich opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od usługobiorcy lub osoby trzeciej.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 stycznia 2020 r., nr PT6.8101.5.2019