Nabywca, który nie zapłaci w podzielonej płatności za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nie może zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia i dotyczy nowej sankcji za brak obowiązkowego split paymentu, obok już istniejących sankcji w VAT (dodatkowe zobowiązanie) i karnoskarbowych. Przypomnijmy, że obowiązki związane ze split paymentem ma zarówno nabywca, jak i sprzedawca.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Nabywca musi przelać należności w podzielonej płatności, jeśli wartość brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł i dotyczy choćby jednego towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W takim przypadku nabywca musi przelać należność na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub jego rachunek imienny w SKOK. Obowiązkiem sprzedawcy natomiast jest oznaczenie faktur dotyczących sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 słowami „mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcje za niedopełnienie tych obowiązków grożą obu stronom transakcji. W tym zakresie nowością dla nabywcy, obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., jest utrata prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność – mimo obowiązku i oznaczenia przez sprzedawcę słowami „mechanizm podzielonej płatności” – została dokonana poza split paymentem. W takim przypadku kupujący musi zmniejszyć swoje koszty uzyskania przychodu, a jeśli nie ma takiej możliwości – musi zwiększyć przychód. Należy to zrobić już w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo nabywcy grozi – tak jak dotychczas – 30-proc. zobowiązanie w VAT.

Nie dotyczy ono osób fizycznych, które za ten sam czyn odpowiadają na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Obu tych sankcji (w VAT i karnoskarbowej) nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę VAT wynikającą z faktury zapłaconej z pominięciem obowiązkowego split paymentu. Sprzedawcy również grozi 30-proc. sankcja VAT – za brak oznaczenia faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli był taki obowiązek. Sankcja ta nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn odpowiadają na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Sprzedawca uniknie dodatkowego 30-proc. zobowiązania, jeśli nabywca opłaci fakturę w split paymencie, mimo że nie było na niej odpowiedniego oznaczenia.