Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. fundacje, stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej) muszą od 1 stycznia 2020 r. przesyłać fiskusowi sprawozdania finansowe w strukturze logicznej (tj. w formacie XML).
Raporty za 2019 r. nie będą już składane do urzędu skarbowego, ale do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Sprawozdanie dla tych jednostek można sporządzić (w XML) w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Nie pozwala ona jednak, przynajmniej na razie, przesłać go do szefa KAS przez podatników CIT. Taką możliwość mają tylko podatnicy PIT.
W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił, że jeszcze w styczniu wprowadzi odpowiednią zmianę, która pozwoli na przesyłanie w ten sposób sprawozdań również przez podatników CIT.
Przypomnijmy, że do sprawozdań za 2019 r. trzeba będzie wykorzystać nową wersję aplikacji (tj. 1_2). Pozwala ona tworzyć roczne raporty zgodnie ze strukturami logicznymi obowiązującymi od września 2019 r. Ale można z niej korzystać tylko online. Nie da się jej zainstalować na komputerze, jak poprzedniej wersji.
Jest też jeszcze jedna nowość. Sprawozdania można podpisywać również podpisem osobistym (tj. elektronicznym dowodem osobistym). Ale trzeba uważać, bo może być problem, gdy część członków zarządu korzysta z profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego.