statystyki

Jaki CIT i VAT przy oddaniu środka trwałego w komis

autor: Marcin Szymankiewicz21.12.2019, 16:00
Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisanta

Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisantaźródło: ShutterStock

Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisanta. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).

Alfa spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) oddała 12 listopada 2019 r. w komis Y., spółce z o.o., używany samochód osobowy (całkowicie zamortyzowany środek trwały). Pojazd został nabyty i oddany do używania w czerwcu 2012 r., a VAT od jego nabycia został odliczony w połowie w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 r. Komisant sprzedał samochód 9 grudnia 2019 r. za kwotę 12 300 zł, w tym VAT 2300 zł. Zgodnie z umową komisu przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 10 proc. uzyskanej ceny brutto (tj. 1230 zł), toteż 16 grudnia 2019 r. Y. przelała na rachunek komitenta (spółki Alfa) należną mu cenę uzyskaną za sprzedany pojazd pomniejszoną o jego prowizję, tj. 11 070 zł. Jak komitent – Alfa powinna rozliczyć sprzedaż tego środka trwałego na gruncie CIT i VAT? Właściwa dla niej jest stawka CIT w wysokości 19 proc. a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka Alfa rozlicza za okresy miesięczne.

Cit

Na gruncie CIT – w przeciwieństwie do VAT – mamy do czynienia tylko ze sprzedażą dokonaną przez komitenta, za pośrednictwem komisanta. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody – choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).

Przychodem komitenta będzie zatem kwota sprzedaży (bez VAT) pojazdu osobie trzeciej przez komisanta (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2006 r., nr 1401/PD-4230Z-4/06/ZO). Przychód w analizowanym przypadku wyniesie zatem 10 000 zł.

Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT), tj. w analizowanym przypadku kwoty 2300 zł.

Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, uważa się, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c–3g oraz 3j–3m ustawy o CIT, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

W przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, do którego nie stosuje się art. 12 ust. 3a, 3c, 3d i 3f ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (zob. art. 12 ust. 3e ustawy o CIT). Przy czym w praktyce organów podatkowych dominuje obecnie pogląd, iż u komitenta (tj. oddającego rzecz w komis) przychód powstaje w dacie zbycia (wydania) przedmiotu umowy komisu przez komisanta, który działa na rzecz komitenta (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-745/15/TS).


Pozostało jeszcze 68% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane