Sejm w czwartek przedłużył do 31 stycznia 2021 r. okres stosowania papierowych dokumentów dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitoringiem w informatycznym systemie EMCS PL2.

Głosowało - 431 posłów, za przyjęciem noweli głosowało 430 parlamentarzystów, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

Chodzi o złożony przez posłów PiS projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, który ma na celu przedłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Posłowie nowelę przyjęli razem z poprawką, którą poparli jednomyślnie. Chodzi o wniosek zgłoszony przez PiS dotyczący zmiany daty wejścia w życie planowanych przepisów: z 1 stycznia 2020 r. na 31 grudnia 2019 r. Uzasadniono to kwestiami formalnymi.

Jak napisano w uzasadnieniu do noweli, chodzi także o możliwość przetestowania współdziałania z wewnętrznymi systemami informatycznymi oprogramowania u przedsiębiorców z różnych dziedzin branży paliwowej (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, paliwa opałowe), którzy mają własne specyficzne dla branży systemy magazynowo-księgowe i systemy rozliczeń i płynne przejście z papierowego dokumentu na elektroniczny sposób monitorowania towarów objętych akcyzą.

EMCS PL2 to Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (Excise Movement and Control System) - system informatyczny do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych, a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport. Obsługuje on też przemieszczenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad uproszczeniem zasad monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2. Jednym z proponowanych przepisów miało być właśnie przedłużenie możliwości wykorzystywania papierowych dokumentów dostaw w tym systemie.