Nowe przepisy miały sprzyjać spadkobiercom. A ich efektem jest to, że fiskus żąda sporządzenia spisu z natury i opodatkowania niesprzedanych towarów
Nowe przepisy miały sprzyjać spadkobiercom. A ich efektem jest to, że fiskus żąda sporządzenia spisu towarów pozostałych w firmie zmarłego i zapłaty podatku od nich.
To skutek zmian w VAT wprowadzonych ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wcześniej z interpretacji fiskusa jasno wynikało, że spadkobiercy nie mają obowiązku remanentu. Teraz jest inaczej. Zdaniem ekspertów znowelizowany przepis i jego wykładnia są niezgodne z zasadą neutralności VAT. Prowadzą do paradoksalnego wniosku: najlepiej nie korzystać z nowych przepisów. Takie postępowanie spadkobierców jest możliwe, bo często nie mają oni świadomości ich istnienia.