Podatnicy, którzy chcą „obronić” poniesione w 2018 r. wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych, mogą to zrobić tylko do końca 2019 r.
Wynika tak z ustawy z 16 października br. o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200).
Jutro wchodzi w życie większość jej regulacji. Czekają na to zarówno podatnicy, jak i doradcy. Nowe przepisy dają bowiem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całości wydatków poniesionych w 2018 r. na usługi niematerialne. Dzięki temu da się uniknąć ograniczenia wynikającego z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.