Kto nie zgłosi nabycia spadku w ciągu pół roku, nie ucieknie od podatku, gdy sąd wyda postanowienie stwierdzające to nabycie. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania biegu skardze złożonej w tej sprawie.
Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813). Jeżeli jednak nabycie nie zostało terminowo zgłoszone do opodatkowania, a stwierdził je potem sąd, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia (art. 6 ust. 4).
Trybunał uznał, że przepis ten nie powoduje rozbieżności w orzecznictwie.
Skargę złożył podatnik, który odziedziczył spadki w latach 2002 i 2003. Nie zgłosił ich jednak fiskusowi. Postępowania sądowe zakończone stwierdzeniem ich nabycia zakończyły się dopiero w sierpniu 2012 r. Mimo że minęło już 10 lat od śmierci spadkodawców, naczelnik urzędu skarbowego zażądał podatku od spadków. Uznał bowiem, że ponownie powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 6 ust. 4.
Podatnik uważał, że sprawy już dawno się przedawniły, ale przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyrok z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3296/14).
Podatnik nie dał za wygraną i złożył skargę konstytucyjną. Twierdził, że art. 6 ust. 4 narusza konstytucyjne prawa do własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji).
Przekonywał, że swoboda ustawodawcy w nakładaniu danin nie może być absolutna ani przekształcać się w dowolność. Twierdził też, że art. 6 ust. 4 narusza zasady prawidłowej legislacji, ponieważ jego interpretacja powoduje rozbieżności w orzecznictwie.
Trybunał uznał jednak, że powołane przez skarżącego orzeczenia na to nie wskazują. W związku z tym nie uprawdopodobnił on naruszenia praw konstytucyjnych.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt Ts 97/17.