Wniosek o wiążącą informację stawkową (WIS) oraz załączniki do niego (np. fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta) można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej przez e-PUAP – wynika z informacji opublikowanej wczoraj przez KIS.
Dokumenty wysyłane przez e-PUAP należy kierować na adres skrytki: /KIS/wnioski.
Można je też wysyłać w formie papierowej, na ten sam adres, na który są wysyłane wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
Wzór wniosku o WIS oraz inne informacje dostępne są na stronie internetowej www.kis.gov.p (w zakładce Załatwianie spraw/Wiążąca informacja stawkowa).
Opłaty za wydanie WIS lub z tytułu ewentualnych badań bądź analiz należy wnosić na konto KIS nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Link do sklepu sklep.infor.pl
Za WIS trzeba zapłacić zasadniczo 40 zł, ale kwotę tę mnoży się przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik.
Gdy okaże się, że do wydania WIS konieczne są badania lub analizy, dyrektor KIS wezwie do uiszczenia zaliczki, którą trzeba będzie uiścić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie bez rozpatrzenia.
Przypomnijmy, że nie każdy może wystąpić o WIS. Prawo do tego mają podatnicy posiadający NIP lub inne podmioty, które dokonują lub chcą dokonać dostawy, importu itd. O informację mogą też wystąpić podmioty udzielający zamówienia publicznego.
O WIS można wystąpić już teraz, ale będzie ona wiążąca dopiero od 1 kwietnia 2020 r., gdy zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Wyjątkiem są wydawnictwa książkowe i prasowe, bo tu zmiany stawek nastąpiły już 1 listopada br. WIS w tej sprawie będzie chronił podatnika już teraz.