Organizacje charytatywne, które sprzedają otrzymane w darowiźnie nieruchomości, muszą wliczać ten obrót do limitu zwolnienia z VAT – wynika z wczorajszego wyroku WSA w Warszawie.
Spór dotyczył art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zwalnia on z podatku podmioty, u których sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku 200 tys. zł.
Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1. Wyjątek dotyczy transakcji związanych z nieruchomościami – je się wlicza, chyba że mają one charakter pomocniczy.
Spór o prawo do tego wyłączenia toczyła z fiskusem Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Organizacja przypomniała, że prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą, humanitarną i wychowawczą, główne źródło jej utrzymania stanowią datki.
Niemal 20 lat temu Caritas otrzymała w darowiźnie grunty. Nie widząc możliwości ich wykorzystania, postanowiła je sprzedać. Podkreśliła, że pieniądze ze zbycia przeznaczy na działalność statutową.
Sprzedaż działek niezabudowanych, innych niż tereny budowlane, jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
Spór toczył się o to, czy organizacja będzie musiała uwzględnić obrót z tej sprzedaży w limicie 200 tys. zł, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT.
Caritas uważała, że transakcje będą miały charakter pomocniczy (incydentalny) i nie powinny być wliczane do tego limitu. Argumentowała, że transakcje pomocnicze to takie, które nie są związane z podstawową działalnością, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Podkreślała, że nie nabyła gruntów z własnej inicjatywy i w celu ich odsprzedaży, tylko wskutek woli darczyńców.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że obrót z ich sprzedaży trzeba wliczyć. Zwrócił uwagę na to, że organizacja zajmuje się działalnością charytatywną i trudno uznać, że sprzedaż nieruchomości ma charakter pomocniczy do działalności statutowej.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jak wyjaśnił sędzia Radosław Teresiak, sprzedaż nieruchomości jest przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej organizacji a więc nie ma charakteru pomocniczego do działalności statutowej.
– Przepis o czynnościach pomocniczych wskazuje na pewien związek między prowadzoną działalnością a dokonywanymi czynnościami. W tym wypadku takiego związku nie ma – stwierdził sędzia. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 29 października 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 482/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia