Unijni ministrowie finansów jak najszybciej powinni przyjąć zmiany w przepisach, które zobowiążą największe światowe koncerny do pełnej jawności ich rozliczeń z fiskusem. Rezolucję o tej treści przyjął Parlament Europejski.
Chodzi o projekt zmian w unijnej dyrektywie 2013/34 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dokument opublikowany jeszcze w 2016 r. był jednym z priorytetów odchodzącej Komisji Europejskiej, która w pełnej jawności rozliczeń światowych koncernów widziała remedium na serię podatkowych skandali, która wstrząsnęła Unią Europejską (np. Luxleaks, Swissleaks etc.). Zgodnie z projektem największe koncerny (o rocznych skonsolidowanych przychodach wyższych niż 750 mln euro) musiałyby publikować na swoich stronach internetowych raporty podające kwoty podatków zapłaconych w poszczególnych krajach. Taki dokument byłby jawny przez następne pięć lat.
Koncerny ujawniałyby też, ilu zatrudniają pracowników, swój obrót netto (do niego wliczałyby się wyniki podmiotów zależnych), dochód lub stratę przed opodatkowaniem, kwotę wyliczonego podatku (bez podatku odroczonego i ewentualnych kwot spornych z fiskusem).