Podatniczka, która na podstawie ugody pozasądowej dostała zadośćuczynienie za utrudnienia i niedogodności związane z budową centrum handlowego, musi rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy z fiskusem – orzekł NSA.
Podatniczka, która na podstawie ugody pozasądowej dostała zadośćuczynienie za utrudnienia i niedogodności związane z budową centrum handlowego, musi rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy z fiskusem – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, która wraz z innymi mieszkańcami podpisała ugodę z inwestorem budującym centrum handlowe. Firma wypłaciła im zadośćuczynienie za uciążliwości, które musieli znosić w związku z budową. W zamian mieli nie utrudniać budowy, nie wnosić odwołań, roszczeń ani skarg w związku z uciążliwościami w trakcie inwestycji oraz po jej zakończeniu, gdy centrum będzie już użytkowane. Podatniczka uważała, że nie zapłaci podatku. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
Reklama
Kobieta twierdziła, że taką odrębną ustawą jest kodeks cywilny. Uważała, że skoro ugody zawarte na podstawie art. 917 par. 1 k.c. nie zostały wyłączone w ustawie o PIT ze zwolnienia podatkowego, to znaczy, że od otrzymanych w ten sposób pieniędzy nie ma daniny.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wskazał, że zadośćuczynienie, które podatniczka dostała za niedogodności związane z budową, wynikało nie z odrębnych ustaw, ale z ugody ze spółką
Tego samego zdania były sądy. Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Mirosław Surma dodał, że art. 917 k.c. pozwala na zawarcie ugody między stronami, ale nie określa zasad i wysokości odszkodowania. Te elementy wynikały z ugody pomiędzy podatniczką a spółką budującą centrum handlowe.
Podobnie NSA orzekł 21 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 50/15).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3511/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia