Od 1 stycznia do 27 września br. Krajowa Administracja Skarbowa zablokowała 352 rachunki bankowe, na których zabezpieczyła 40 mln zł. Było to związane z podejrzeniem uszczupleń podatkowych na ponad 492 mln zł. Takie dane podała KAS w odpowiedzi na pytanie DGP.
Przypomnijmy, że od początku roku do 13 czerwca br. KAS zajęła 192 konta w związku z podejrzeniem uszczupleń na kwotę 344 mln zł i zabezpieczyła 24,8 mln zł. W 2018 r. na zablokowanych rachunkach zabezpieczono 10,2 mln zł. Jak widać, liczba blokad wydanych na podstawie informacji przekazanych przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) systematycznie rośnie.
Nic nie zapowiada zmiany tej tendencji. Od początku lipca br. szef KAS na podstawie danych ze STIR może bowiem blokować nie tylko rachunki przedsiębiorców, ale też lokaty terminowe, które były wykorzystywane przez oszustów do transferu środków na rachunki rozliczeniowe. Od tego czasu obowiązuje też inna zmiana, która nakazuje bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym przesyłać do STIR dodatkowe dane, np. o adresie IP, miejscu i dacie logowania na podejrzany rachunek, a także adresie IP, z którego złożono dyspozycję.
Przypomnijmy, że przepisy o STIR obowiązują od 13 stycznia 2018 r., a prawo do blokowania środków na podejrzanych rachunkach weszło w życie od 30 kwietnia ub.r. Szef KAS może nałożyć taką blokadę na maksymalnie 72 godziny i przedłużyć ją do trzech miesięcy, jeśli szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro.
Fiskus przekazał również DGP najnowsze statystyki (na 8 października br.) dotyczące wykorzystania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Od 15 lipca 2016 r., gdy weszły w życie przepisy o klauzuli, szef KAS wszczął 14 postępowań podatkowych w tym zakresie i przejął do dalszego prowadzenia siedem postępowań podatkowych, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych. Trzy zostały zakończone, wydano też cztery opinie zabezpieczające przed stosowaniem klauzuli i czterokrotnie odmówiono wydania takiej opinii – podsumowała KAS.