Przybywa podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2018 r. było ich 1,2 mln, tj. o prawie 85 tys. więcej niż rok wcześniej i 150 tys. niż dwa lata temu – wynika z danych Ministerstwa Finansów za ubiegły rok.
Łącznie wykazali oni przychody w wysokości prawie 67,6 mld zł, tj. o ponad 11 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Jeden ryczałtowiec uzyskał w 2018 r. średnio 55,7 tys. zł przychodów, podczas gdy rok wcześniej – 50 tys., w 2016 r. – 46,4 tys. zł, a w 2015 r. – 45,8 tys. zł.
Reklama
Prawie połowa osób, bo 589 tys., (o 23,8 tys. więcej niż w 2017 r.), rozliczył się ryczałtem z działalności gospodarczej. W ubiegłym roku osiągnęły z tego tytułu ok. 54,6 mld zł przychodów.

Z najmu…

Jeszcze więcej osób – prawie 624 tys. – zapłaciło ryczałt od przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy i innych podobnych umów. Wykazały oni ponad 12,7 mld zł przychodów.
Przychody z najmu prywatnego zgłosiły też niektóre osoby prowadzące równolegle działalność gospodarczą (opodatkowaną też ryczałtem). W 2018 r. takich osób było 13,7 tys.
W sumie wszyscy rozliczający się w ten sposób z najmu lub dzierżawy (prawie 637,7 tys. podatników) wykazali z tego tytułu 13 mld zł przychodów (o prawie 1,5 mld zł więcej niż rok wcześniej).
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa stawka 12,5 proc. ryczałtu od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł rocznie. Z danych resortu wynika, że zastosowało ją 15,7 tys. osób od przychodu o wartości prawie 1,5 mld zł.

…i sprzedaży rolniczej

Z ryczałtu nadal korzysta niewielu rolników sprzedających produkty wytworzone we własnym gospodarstwie domowym, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny. Przy czym w 2018 r (i 2017 r.) całkowicie zwolniona z podatku była sprzedaż do wysokości 20 tys. zł przychodów (obecnie jest to 40 tys. zł). Powyżej tej kwoty ryczałt wynosi 2 proc.
W ubiegłym roku rozliczyło się w ten sposób z fiskusem 94 podatników, którzy osiągnęli przychód wyłącznie z tego źródła w kwocie prawie 4,6 mln zł. Rok wcześniej było ich 76, a ich przychód wyniósł 4,3 mln zł.

Odliczenia i podatek

Z danych MF wynika, że ryczałtowcy od osiągniętego przychodu odliczyli np. składki na ubezpieczenie społeczne (prawie 2 mld zł) i straty z lat ubiegłych (ok. 11,8 mln zł). Natomiast od podatku potrącili m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne (967 mln zł).
Ryczałt należny wykazało więc 947,8 tys. podatników na kwotę prawie 3,3 mld zł. ©℗
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Rok Liczba podatników (w mln) Przychód (w mld) Ryczałt należny (w mld)
2018 1,213 67,6 3,257
2017 1,128 56,4 2,638
2016 1,063 49,3 2,254