Ministerstwo Finansów chce, by najniższa grzywna wynosiła 100 proc. uszczuplonego podatku. Przeciwne są Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Rządowe Centrum Legislacji.
Przyjęcie rozwiązania zaproponowanego przez MF prowadziłoby do dwukrotnego obciążenia podatników – wskazało Rządowe Centrum Legislacji w opublikowanych w zeszłym tygodniu uwagach do projektu. Podobnie uważa resort sprawiedliwości. „Byłby to niespotykany dotąd wzrost represyjności prawa karnego” – czytamy w jego uwagach.
Chodzi o zmiany zapisane już w projekcie nowelizacji akcyzy oraz zmiany w kodeksie karnym skarbowym.