Przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszanych – prywatnych i firmowych należy rozliczyć na dwa sposoby, ale nie zawsze po połowie – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Zbycie nieruchomości to przychód albo z działalności gospodarczej, albo ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (gdy sprzedaż nie ma związku z prowadzeniem firmy). A co, jeśli obiekt wykorzystywany jest w części do celów prywatnych, a w części firmowych?
Spytał o to podatnik, który kilkanaście lat temu kupił nieruchomość, zasadniczo z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Zaraz jednak, w tym samym akcie notarialnym, podarował połowę żonie. Majątek obejmował kilka działek, z czego tylko jedna (z wybudowanym na niej warsztatem) była wykorzystywana w firmie podatnika.
Reklama
W 2019 r. małżonkowie wspólnie sprzedali całą nieruchomość. Podatnik spytał dyrektora KIS, czy cały przychód rozliczyć w ramach działalności gospodarczej, czy może po połowie – jako przychód firmowy oraz ze zbycia nieruchomości prywatnej.
Sądził, że właściwa jest druga opcja i że jako przedsiębiorca zapłaci podatek dokładnie od połowy przychodu, po uwzględnieniu kosztów (zaliczył do nich niezamortyzowaną część nieruchomości oraz połowę kosztów notarialnych).

Reklama
Uważał, że druga połowa przychodu nie będzie opodatkowana, bo sprzedaż nieruchomości miała miejsce po upływie 5 lat od jej kupna (art. 10 ust. 1 pkt 8).
Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż działek powinna być rozliczona na dwa sposoby, ale inaczej określił udział dochodu w poszczególnych źródłach przychodu (a także koszty). Wyjaśnił, że skoro podatnik wykorzystywał w biznesie tylko jedną działkę, to przychód ze sprzedaży tej konkretnej działki, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem warsztatowym, należy rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. Przy określeniu tego dochodu należy uwzględnić – jako koszt uzyskania przychodu – wartość początkową działki i budynku warsztatowego, po jej pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego budynku.
Natomiast przychód ze sprzedaży pozostałej części nieruchomości, tj. działek, które nie były wykorzystywane w firmie, należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT – potwierdził dyrektor KIS. Przyznał, że z uwagi na upływ 5 lat sprzedaż tej drugiej części nieruchomości będzie już bez podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.299.2019.1.