Wchodząca jutro w życie nowelizacja dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko tych, które rozliczają się według skali podatkowej.
– Przedsiębiorcy płacący podatek liniowy – a to dość spora grupa – nie odczują ani obniżki stawki, ani zmiany kwoty zmniejszającej PIT – podkreśla Konrad Turzyński, doradca podatkowy i partner w KNDP.
Jeśli idzie o przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, to w ich przypadku zasady obliczania zaliczek są inne niż np. u pracowników. Obliczają je oni narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku (zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT).
– Zastosowanie w takim przypadku stawki 17 proc. do dochodów z całego roku 2019 prowadziłoby do zaniżenia należnego zobowiązania za okres, w którym obniżone stawki jeszcze nie obowiązywały (tj. styczeń – wrzesień). Dlatego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dla przedsiębiorców w 2019 r. stawki 17,75 proc. – tłumaczy Natalia Wytrykowska, doradca podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.
Przedsiębiorca, licząc zaliczkę, powinien stosować nową stawkę (17,75 proc.) do zaliczek obliczanych od 1 października 2019 r. – To oznacza, że nowa stawka obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za wrzesień 2019 r. bądź za trzeci kwartał – wskazuje ekspertka.
Trzeba też pamiętać, że od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek kwota zmniejszająca podatek dla przedsiębiorców wynosi 548 zł 30 gr.
Zaliczki zapłacone w ciągu roku trzeba będzie ostatecznie rozliczyć w zeznaniu rocznym.
– Przedsiębiorcy rozliczą cały dochód za 2019 r. według stawki 17,75 proc. Per saldo także w ich przypadku obniżka wynosi w bieżącym roku 0,25 proc. – podsumowuje Konrad Turzyński.
Podkreśla, że wchodzące w życie od października zmiany oznaczają konieczność opracowania przez ministra finansów nowych druków zeznań podatkowych.