statystyki

Jak przygotować sprawozdanie Rb-28S? [PORADNIA RACHUNKOWA]

autor: Marcin Nagórek16.09.2019, 01:36; Aktualizacja: 16.09.2019, 12:54
Systematyka przepisów rozporządzenia daje podstawy do wniosku, że w sprawozdaniu Rb-NDS nie wykazuje się wyjątkowo kredytów z przeznaczeniem na przejściowy deficyt jednostki samorządu terytorialnego.

Systematyka przepisów rozporządzenia daje podstawy do wniosku, że w sprawozdaniu Rb-NDS nie wykazuje się wyjątkowo kredytów z przeznaczeniem na przejściowy deficyt jednostki samorządu terytorialnego.źródło: ShutterStock

 • Jak przygotować sprawozdanie Rb-28S
 • Na jakim koncie ująć zakup przez gminę nieruchomości na raty
 • Co się wykazuje w sprawozdaniu Rb-NDS
 • Jaki paragraf zastosować przy obsłudze obligacji

Czy w sprawozdaniu Rb-28S pozycje „Zaangażowanie” i „Wydatki wykonane” mogą być w różnej wysokości? Wyszło mi ze sprawozdania, że zaangażowanie jest wyższe od wydatków. Na co mam zwrócić uwagę przy wypełnianiu tego sprawozdania?

Zgodnie z par. 3 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Rb-28S to sprawozdanie, które dotyczy wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Jego wzór znajduje się w załączniku nr 19 do tego rozporządzenia. Istotne z punktu widzenia podanego zapytania są jednakże zapisy zawarte w part. 8 ust. 2 załącznika nr 36 do ww. aktu wykonawczego, czy w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z jego treści wynika zaś, że sprawozdania sporządza się następująco:

 • w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;
 • w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;
 • w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego; w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień oraz w sprawozdaniu rocznym w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 • w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;
 • w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym;
 • w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym;
 • w kolumnie „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego” wykazuje się wydatki, o których mowa w ustawie z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.

We wspomnianym wzorze sprawozdania pozycja „Zaangażowanie” jest wykazywana w kolumnie 6, natomiast pozycja „Wydatki wykonane” w kolumnie 7. Z podanego stanu faktycznego wynika zaś, że dane w tych pozycjach nie są ze sobą zbieżne, bowiem zaangażowanie jest wyższe od wydatków wykonanych. Taka sytuacja w kontekście systematyki sprawozdania Rb-28S jest prawnie niedopuszczalna, bowiem obarczone ono będzie istotną wadą obliczeniową. Dlatego wskazane w zapytaniu pozycje sprawozdania Rb-28S muszą mieć wartości do siebie adekwatne. W przeciwnym wypadku zaistnieje konieczność złożenia korekty sprawozdania.


Pozostało jeszcze 86% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane