Polski budżet stracił w 2017 r. około 13,7 proc. potencjalnych wpływów z VAT, które powinien otrzymać biorąc pod uwagę wielkość podatkowej bazy – wynika z opublikowanego właśnie raportu Komisji Europejskiej. Tempo spadku polskiej luki w VAT było jednym z najszybszych w Europie.

Według raportu w ciągu roku lukę udało się obniżyć o 6,4 pkt procentowego. Szybciej ten proces następował jedynie na Malcie (7,5 pkt procentowego). Średnio w Unii Europejskiej ubytek w dochodach z podatku od towarów i usług udało się ograniczyć o 1 pkt procentowy.

Przeliczając zmniejszenie luki na złote można powiedzieć, że służbom skarbowym tylko w ciągu 2017 r. udało się odzyskać około 9,4 mld zł, bo luka w VAT spadła z około 33,9 mld zł w 2016 r. do 24,5 mld zł w roku 2017. W ciągu pięciu lat, od 2012 r. kiedy problem ze ściągalnością podatku był największy, a budżet – wedle wyliczeń z poprzednich raportów KE – tracił 43,1 mld zł, czyli około 27 proc. potencjalnych wpływów, fiskusowi udało się zmniejszyć ubytek o 18,5 mld zł.