Mały przedsiębiorca zwolniony z VAT, który przy wynajmie nieruchomości skorzysta z pośrednictwa zagranicznego portalu internetowego, musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-9M i rozliczyć podatek od importu usług – wyjaśnił dyrektor KIS.
Chodziło o podatnika zajmującego się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. Z uwagi na niewielkie obroty korzystał on ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie składał więc deklaracji i nie rozliczał podatku.
Sądził, że nic się w tym zakresie nie zmieni po zakupie mieszkania, które planował sezonowo wynająć za pośrednictwem znanego zagranicznego portalu internetowego. Sądził, że choć dokona w ten sposób importu usług z innego kraju, to nie będzie musiał rozliczać z tego tytułu podatku ani składać deklaracji.
Reklama
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak, że będzie to konieczne. Spełnione zostaną bowiem wszystkie warunki z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT: usługodawcą jest zagraniczny podmiot niezarejestrowany w Polsce, a usługobiorcą – krajowy podatnik. To oznacza, że usługobiorca powinien rozliczyć daninę z tego tytułu. Podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji, którą pobierze zagraniczny portal aukcyjny.
Przedsiębiorca będzie też musiał złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-9M do 25. dnia następnego miesiąca. Taki obowiązek dla firm zwolnionych podmiotowo z podatku wynika z art. 99 ust. 9 ustawy o VAT i rozporządzenia ministra finansów z 18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 856).
Dyrektor KIS przypomniał też, że wartość transakcji z portalem trzeba będzie wliczyć do rocznego limitu 200 tys. zł, który uprawnia do zwolnienia podmiotowego z VAT. To oznacza, że przedsiębiorca może szybciej stracić prawo do tej preferencji (szybciej przekroczy 200 tys. zł).
Natomiast podatnicy, którzy nie są zwolnieni z VAT, a importują usługi z zagranicy, muszą wykazać te transakcje w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 sierpnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.256.2019.3.JG