Jeżeli dłużnik nie będzie chciał przekazać informacji o nieruchomości istotnych dla celów zwolnienia z VAT, to komornik naliczy podatek od sprzedaży
Nowe zasady wprowadza od 1 września br. nowelizacja z 4 lipca br. ustawy o VAT i innych ustaw. Są one istotne dla komorników, którzy sprzedając zajęty majątek dłużnika, stają się płatnikami VAT. Odpowiadają więc za jego pobranie i terminowe odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego.
W praktyce jest z tym problem, bo dłużnik nie zawsze chce przekazać komornikowi informacje potrzebne do ustalenia, czy zbycie majątku może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Dotyczy to głównie sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości firmowych. Do prawidłowego rozliczenia VAT niezbędne są m.in. informacje dotyczące poniesienia przez dłużnika kosztów ulepszenia budynków (istotne jest, kiedy i jaką wartość miała modernizacja), czy przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.