Jeżeli dłużnik nie będzie chciał przekazać informacji o nieruchomości istotnych dla celów zwolnienia z VAT, to komornik naliczy podatek od sprzedaży
Nowe zasady wprowadza od 1 września br. nowelizacja z 4 lipca br. ustawy o VAT i innych ustaw. Są one istotne dla komorników, którzy sprzedając zajęty majątek dłużnika, stają się płatnikami VAT. Odpowiadają więc za jego pobranie i terminowe odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego.
W praktyce jest z tym problem, bo dłużnik nie zawsze chce przekazać komornikowi informacje potrzebne do ustalenia, czy zbycie majątku może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Dotyczy to głównie sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości firmowych. Do prawidłowego rozliczenia VAT niezbędne są m.in. informacje dotyczące poniesienia przez dłużnika kosztów ulepszenia budynków (istotne jest, kiedy i jaką wartość miała modernizacja), czy przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.
Z przepisu przejściowego wynika, że nowych zasad nie stosuje się do dostaw sprzed dnia wejścia w życie ustawy
Jeżeli komornik nie odprowadzi podatku od sprzedaży, mimo że miał taki obowiązek, to urząd skarbowy może wydać decyzję w tej sprawie i ściągnąć należność z jego konta. W sytuacji odwrotnej – gdy komornik naliczy VAT, mimo że nie było takiej konieczności, fiskus może to zakwestionować, a w konsekwencji podatku nie odliczy nabywca. Kupujący mogą w takiej sytuacji domagać się roszczeń od komornika na drodze cywilnej.
Po zmianach w przepisach sytuacja powinna ulec poprawie (patrz rozmowa niżej). Do art. 43 ustawy o VAT dodany zostanie nowy ust. 21. Wynika z niego, że jeżeli komornik, mimo podjętych prób, nie będzie mógł uzyskać od dłużnika niezbędnych informacji, że w danej sytuacji trzeba zastosować zwolnienie z podatku, to naliczy VAT. Próby te trzeba będzie jednak udokumentować.
Ustawodawca wprowadził przepis przejściowy (art. 13 nowelizacji). Wynika z niego, że nowych zasad nie stosuje się do dostaw dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy. ©℗
Sprzedaż komornicza
Co się zmieni Warunki stosowania zwolnienia
Kogo dotyczy zmiana Komorników, organów egzekucyjnych
Gdzie szukać nowych przepisów Nowelizacja z 4 lipca 2019 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).
Przykład Obecnie: Na komorniku ciąży obowiązek prawidłowego rozliczenia VAT, nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie przekazuje mu informacji o stanie faktycznym nieruchomości. Po zmianie: Gdy nie będzie można ustalić stanu faktycznego, komornik opodatkuje sprzedaż 23-proc. VAT.