Już od grudnia br. transporty gazu LPG trzeba będzie zgłaszać do elektronicznej bazy fiskusa SENT. Wynika to z opublikowanego właśnie rozporządzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585).
Już od grudnia br. transporty gazu LPG trzeba będzie zgłaszać do elektronicznej bazy fiskusa SENT. Wynika to z opublikowanego właśnie rozporządzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585).
Resort finansów chce w ten sposób pozyskać dla budżetu państwa ponad 600 mln zł rocznie. Ministerstwo argumentuje, że monitoring handlu autogazem jest konieczny, bo „duża różnica w opodatkowaniu LPG, w zależności od wykorzystania, jako źródło ciepła czy do napędu samochodów, powoduje naturalną pokusę nadużyć”.
Pod koniec stycznia br. wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Dziedzic wyjaśnił w wypowiedzi dla PAP, że na jednej cysternie przewożącej 20 tys. litrów gazu LPG oszuści fiskalni mogą zarobić około 20 tys. zł.
Od grudnia br. więc podmioty wysyłające i odbierające transport gazu LPG oraz przewoźnicy będą mieli obowiązek zgłaszać przewóz do bazy SENT, uzupełniać w niej dane dotyczące transportu, aktualizować je i ostatecznie potwierdzać odbiór gazu. Ten ostatni obowiązek czeka 7 tysięcy stacji benzynowych.
Oprócz tego przewoźnicy będą musieli pamiętać o wyposażeniu pojazdu w geolokalizator, który pozwoli urzędnikom śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym.
Za naruszenie tych obowiązków będą grozić surowe kary.
Nie trzeba będzie zgłaszać do SENT gazu objętego już procedurami celnymi (tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu, powrotnego wywozu). Nowe obowiązki nie będą też dotyczyć przemieszczeń na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy oraz przesyłek w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 61 kg lub o objętości nieprzekraczającej 85 litrów. Zdaniem MF transakcje o tak niewielkiej skali nie budzą niebezpieczeństwa podatkowego.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – opublikowane w Dzienniku Ustaw.