Od 1 września br. sklepy będą musiały pobierać opłatę recyklingową również od grubszych torebek, które mają 50 mikrometrów i więcej. Kwotę tę wlicza się do podstawy opodatkowania VAT. Trzeba ją też odpowiednio ująć w PIT i CIT.
Obowiązek pobierania opłaty od grubszych foliówek wynika ze zmian w przepisach o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542). Wprowadza je nowelizacja z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które czekają właśnie na publikację w Dzienniku Ustaw.