Zarówno sprzedający, jak i zużywający olej opałowy będą mogli zarejestrować się na stronie Ministerstwa Finansów – wynika z projektu zmian rozporządzenia określającego rodzaje spraw, które mogą być załatwiane na Portalu Podatkowym.
Zmiana jest związana z nowymi obowiązkami, które wprowadzi nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Czeka już ona tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Ma na celu uszczelnienie obrotu olejem opałowym, który dziś jest często wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli do celów napędowych.
Reklama
Nowelizacja ustawy zakłada m.in., że wszyscy uczestnicy rynku paliw opałowych (pośredniczące oraz zużywające podmioty olejowe) będą zobowiązani do jednorazowej rejestracji. Będzie to też dotyczyć osób fizycznych ogrzewających swoje domy olejami.
Zgłoszeń rejestracyjnych albo o zaprzestaniu wykonywania czynności będzie można dokonać na Portalu Podatkowym.
Rozporządzenie zmieniające ma zostać podpisane i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nie wcześniej niż przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Ta z kolei ma zacząć obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem Portalu Podatkowego – w konsultacjach