Obowiązkowa podzielona płatność będzie tylko wtedy, gdy kwota na fakturze wyniesie dokładnie 15 tys. zł – ostrzega część ekspertów. Co innego było intencją Ministerstwa Finansów.
Resort chciał, aby obligatoryjny split payment dotyczył faktur powyżej 15 tys. zł. Wynika to wprost z uzasadnienia do projektu nowelizacji. Kłopot polega na tym, że sam projekt niekoniecznie oddaje intencje MF. To kolejny przykład legislacyjnej niechlujności – mówią eksperci.
Projekt jest już po Senacie, czeka na rozpatrzenie senackich poprawek przez Sejm.