W części powiatów trzeba będzie wyłożyć mniejsze pieniądze na inwestycje, a w części głębiej sięgnąć do kieszeni, aby uzyskać preferencję podatkową.
Pod koniec września wymogi inwestycyjne związane ze zwolnieniem z CIT w ramach jednej strefy ekonomicznej zmniejszą się w 29 powiatach, a zostaną zaostrzone w innych 24. Takie wyliczenia przedstawiło PwC. Firma przewiduje, że pod koniec września zmieni się tam bowiem poziom bezrobocia. Ma je ogłosić prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jacek Zimoch, starszy menedżer w PwC, tłumaczy, że prezes GUS oficjalnie ogłasza przeciętne stopy bezrobocia dopiero we wrześniu, ale robi to na podstawie danych na koniec czerwca. – Dlatego już dzisiaj, znając dane z czerwca, możemy przewidywać, jakie wartości pojawią się we wrześniowym obwieszczeniu. Możliwe są drobne korekty, ale nie powinny one zmienić zasadniczo danych – mówi Jacek Zimoch. Dodaje, że aktualizacja poziomu bezrobocia to istotny moment dla wszystkich zainteresowanych zwolnieniami podatkowymi z tytułu nowych inwestycji, bo to na tej podstawie dla każdego powiatu ustalane są minimalne wartości inwestycji, które przedsiębiorcy muszą zadeklarować, aby móc skutecznie ubiegać się o zwolnienie podatkowe. Różnice w koniecznej do zadeklarowania wartości inwestycji będą zaś wynosić od 5 do 20 mln zł w stosunku do obecnego poziomu – zarówno na plus, jak i na minus – wyjaśnia PwC. Będzie to pierwsza od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (przepisy weszły w życie 30 czerwca 2018 r.) zmiana warunków ubiegania się o zwolnienie podatkowe.

Kluczowy poziom bezrobocia…

Aby uzyskać zwolnienie z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów. Po pierwsze wysokość nakładów inwestycyjnych. Zasadniczo, im niższe bezrobocie w powiecie, w którym będzie inwestycja, tym wyższa będzie wymagana minimalna wartość nakładów inwestycyjnych. Dla dużych firm może to być nawet 100 mln zł. Ważna jest też wielkość przedsiębiorstwa – inne pieniądze na inwestycję musi wyłożyć duża firma, a inne mikro, mała czy średniej wielkości. Trzeci parametr to kryteria jakościowe, które inwestor musi spełnić, aby w ogóle ubiegać się i otrzymać zwolnienie. Kryteria te szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). W sumie jest ich 10 i zależą m.in. od lokalizacji inwestycji.
Kolejny parametr to intensywność pomocy, a więc procentowy wskaźnik, który pokazuje, jaka może być maksymalna kwota zwolnienia.
We wrześniu ma się więc zmienić pierwszy parametr, wskazujący, ile pieniędzy musi wyłożyć inwestor, aby uzyskać zwolnienie z CIT.

…w starostwie i w całym kraju

Jacek Zimoch zwraca uwagę, że kluczowa jest nie tyle bezpośrednia wartość poziomu bezrobocia w danej lokalizacji, lecz jej stosunek do średniej krajowej. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli w wybranym przez inwestora powiecie stopa bezrobocia pozostanie po wrześniowej korekcie bez zmian, to aktualizacja przeciętnej stopy dla całego kraju (a w konsekwencji także stosunku między wartościami dla powiatu i dla kraju) może skutkować wzrostem lub spadkiem wymagań w danej lokalizacji.
– Bez zmian pozostają natomiast (przynajmniej na razie) kryteria jakościowe, które zobowiązani są spełnić przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podatkowego. Dla większości firmy nie stanowią one jednak wielkiej trudności – mówi Jacek Zimoch.

Warto się pospieszyć lub poczekać

– Przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje powinni sprawdzić prognozy dla wybranych przez siebie lokalizacji – radzi ekspert PwC (patrz ramka). Ci, którzy się pospieszą, mogą uzyskać zwolnienie podatkowe przed wrześniem, spełniając niższe wymogi. – Może się też okazać przeciwnie, że wstrzymując się o dwa miesiące, przedsiębiorca będzie mógł w swoim powiecie ubiegać się o zwolnienie podatkowe, które do tej pory było dla niego niedostępne z uwagi na zbyt wysokie wymagania – mówi Zimoch.
Warto zatem być na bieżąco, zwłaszcza że – jak podkreśla ekspert PwC – należy pamiętać, że prawo do zwolnienia podatkowego możemy otrzymać tylko i wyłącznie na inwestycje, które nie zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku do właściwej strefy ekonomicznej.
Na jakie lokalizacje trzeba zwrócić uwagę
Korzystniej będzie w powiatach:
– głogowskim,
– kamiennogórskim (z wyjątkiem określonych miast),
– wołowskim,
– złotoryjskim,
– krasnostawskim (z wyjątkiem określonych miast),
– puławskim,
– włodawskim,
– opoczyńskim,
– pajęczańskim,
– białobrzeskim,
– nowodworskim,
– wołomińskim,
– żuromińskim,
– namysłowskim (z wyjątkiem określonych miast),
– prudnickim,
– hajnowskim,
– kolneńskim,
– wysokomazowieckim,
– kościerskim,
– lęborskim,
– sztumskim,
– jędrzejowskim (z wyjątkiem określonych miast),
– włoszczowskim,
– pleszewskim (z wyjątkiem określonych miast),
– średzkim,
– wrzesińskim,
– goleniowskim,
– pyrzyckim,
– szczecineckim (z wyjątkiem określonych miast).
Wymogi zostaną zaostrzone w powiatach:
– dzierżoniowskim (z wyjątkiem określonych miast),
– lubańskim (z wyjątkiem określonych miast),
– bydgoskim,
– krośnieńskim,
– międzyrzeckim,
– żagańskim (z wyjątkiem określonych miast),
– żarskim (z wyjątkiem określonych miast),
– łaskim,
– proszowickim,
– tatrzańskim,
– pruszkowskim,
– kędzierzyńsko-kozielskim (z wyjątkiem określonych miast),
– w Opolu,
– dębickim (z wyjątkiem określonych miast),
– krośnieńskim,
– zawierciańskim,
– giżyckim,
– lidzbarskim (z wyjątkiem określonych miast),
– oleckim,
– w Olsztynie,
– węgorzewskim,
– konińskim,
– obornickim,
– wągrowieckim.
Źródło: Dane PwC